12/02/2015

GrasFabriek leverde, op hun verzoek, een bescheiden bijdrage aan de (didactische) vormgeving van dit leertraject dat sindsdien daadwerkelijk minimaal jaarlijks door hun georganiseerd wordt en op een warme belangstelling van deelnemers mag rekenen. J. Stevens (GrasFabri...