top of page

DENKADVIES: WAT IS DAT?

DENKADVIESGESPREKKEN

 

Denkadviesgesprekken stimuleren gedachten, gevoelens en manieren van doen, die uitdrukking zijn van menselijke waardigheid en innerlijke beschaving.  Daardoor wordt denkadviseren door cliënten ervaren als een 'waardig' en respectvol interactieproces, waarvan de inhoud (dat is het eigenlijke 'advies') verder en dieper reikt dan vooral als 'nuttig' bedoelde adviezen, die het resultaat kunnen zijn van gesprekken die worden gevoerd vanuit een strikt zakelijke of 'managerial' optiek. Denkadviseren laat zich dus misschien wel eerder kenmerken als een spel van psychologische, taalfilosofische en poëtische verleidingskunst dan alleen maar doelrationeel bedrijfs-, bestuurs- en organisatiekundig handelen.

DENKADVISEUR

Een denkadviseur heeft oprechte aandacht voor u en voor menselijke ‘waardigheid’, niet slechts voor economische, bedrijfs-, bestuurs-, en / of organisatiekundige ‘nuttigheid’. Een denkadviseur is professioneel belangeloos.

U

Een denkadviseur rijkt u, desgewenst, nieuwe zienswijzen aan die u zélf in staat stellen uw (management- en organisatie)vraagstukken en / of problemen die u bezighouden of zelfs belemmeren in werk of leven te ‘ontstroeven’.

Cliënten geven aan dat onze denkadviezen hun professionele en privé-leven verrijkt hebben (nieuwe zienswijzen openen niet zelden de weg tot nieuwe, vreugdevollere zijnswijzen) en dat zij bij  hun (complexe) management- en organisatievraagstukken nieuwe mogelijkheden ervaren waar eerst vooral moeilijkheden leken te bestaan.

Een cliënt (directeur bij grote farmaceut) verwoordde het ooit, tot onze verrassing, als volgt:

 

Welke professionele of persoonlijke vraagstukken houden u bezig of houden u zelfs 's nachts uit uw slaap?

 

Bent u ook gewoon op zoek naar bijzonder behulpzaam advies?

        Neem dan contact op.

Adviseren met

aandacht

Eigenlijk zijn jullie mijn leverancier van goede nachtrust!"

GrasFabriek-Advies-Leren-Ontwikkelen-Ver
bottom of page