DENKADVIES: WAT IS DAT?

DENKADVIESGESPREKKEN

 

Denkadviesgesprekken stimuleren gedachten, gevoelens en manieren van doen, die uitdrukking zijn van menselijke waardigheid en innerlijke beschaving.  Daardoor wordt denkadviseren door cliënten ervaren als een 'waardig' en respectvol interactieproces, waarvan de inhoud (dat is het eigenlijke 'advies') verder en dieper reikt dan vooral als 'nuttig' bedoelde adviezen, die het resultaat kunnen zijn van gesprekken die worden gevoerd vanuit een strikt zakelijke of 'managerial' optiek. Denkadviseren laat zich dus misschien wel eerder kenmerken als een spel van psychologische, taalfilosofische en poëtische verleidingskunst dan doelrationeel bedrijfs-, bestuurs- en organisatiekundig handelen.

DENKADVISEUR

Een denkadviseur heeft oprechte aandacht voor (de taal van) cliënt en voor menselijke ‘waardigheid’, niet slechts voor economische, bedrijfs-, bestuurs-, en / of organisatiekundige ‘nuttigheid’. Een denkadviseur is professioneel belangeloos.

U

Een denkadviseur rijkt u, desgewenst, nieuwe zienswijzen aan die u in staat stellen uw (management- en organisatie)vraagstukken en / of problemen die u bezighouden of zelfs belemmeren in werk of leven te ‘ontstroeven’.

Cliënten geven aan dat onze denkadviezen hun leven verrijkt hebben (nieuwe zienswijzen openen niet zelden de weg tot nieuwe, vreugdevollere zijnswijzen) en dat zij bij  hun (complexe) management- en organisatievraagstukken nieuwe mogelijkheden ervaren waar eerst vooral moeilijkheden leken.

Een cliënt (directeur bij grote farmaceut) verwoordde het ooit, tot onze verrassing, als volgt:

 

Zó hadden we onszelf nog nooit bekeken! :-)

 

Bent u ook gewoon op zoek naar bijzonder advies?

        Neem dan contact op.

Anderen praten.

Wij luisteren.

Eigenlijk zijn jullie mijn leverancier van goede nachtrust!"

GrasFabriek-Advies-Leren-Ontwikkelen-Ver