top of page

'MISSIE'

V O O R   Z O V E R   W I J   E E N   ' M I S S I E '   H E B B E N ,

Z O U   H E T   D I T   O N D E R S T A A N D E   C I T A A T   K U N N E N   Z I J N

​organisatie advies, organiseren,​management advies management ontwikkeling development

Een andere manier van zien,

de aankondinging van een

een andere mogelijkheid

 

      Buiten was de ‘werkelijkheid’, buiten waren straten en huizen, mensen en inrichtingen, bibliotheken en studiezalen – maar hierbinnen was liefde en gevoel, hier leefde het sprookje en de droom. En toch leefden wij in het geheel niet van de wereld afgesloten, wij leefden in gedachten en gesprekken vaak midden in de wereld, slechts op een ander veld. Wij waren van het merendeel der mensen niet door grenzen gescheiden, maar slechts door een andere manier van zien. Onze opgave is, in de wereld een eiland te verbeelden, misschien een voorbeeld, in elk geval te leven als de aankondiging van een andere mogelijkheid."

 

-    CITAAT: Hermann Hesse, In: Demian

 

organisatie advies, organiseren,​management advies management ontwikkeling development

bottom of page