top of page
Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders - GrasFabriek - Opleiding voor Topadviseurs Topconsultants Topconsultancy

HOGERE INTERVENTIEKUNDE

VOOR TOPBEGELEIDERS (HIT) 2020

Lees snel verder!

 En schrijf je in! 

voor de HIT 2022 !

Je bent een ervaren begeleider: (team)coach, veranderaar, ontwikkelaar, trainer of adviseur. Je advies-, trainings-, team coachings-, trainings- en / of begeleidingswerk gaat je prima af. Maarrr... soms vraag je je af: 'Vlakt mijn eigen leercurve niet al te veel af?' En je bent nieuwsgierig: 'Wat is er op mijn ervaringsniveau nog mogelijk te leren en te ontwikkelen?' Een 'cursus' voldoet qua inhoud en didactiek niet meer op jouw niveau...

↳ Doe dan mee aan de unieke leergroep Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders ('HIT') 2022.

 

VOOR WIE IS DE 'HIT'? 

De Leergang Hogere Interventiekunde is er voor iedereen die mensen, groepen en organisaties begeleidt, en die zich herkent in het volgende:

 • Je bent een ervaren of zelfs zéér ervaren begeleider (coach, trainer, adviseur) van mensen, groepen en organisaties die zichzelf met hulp van jou willen leren veranderen, verbeteren, ontwikkelen.

 • Dit werk past jou goed: je doet het graag, vakkundig, aandachtig en met plezier – en tot tevredenheid van je klanten. Voor lastige groepsprocessen draai jij je hand niet om, organisaties begeleid je kundig naar verandering.

"Het lijkt alsof ik aan het einde van mijn leercurve ben gekomen."

LEERGANG

NU: € 2.900,-

(exclusief 21% BTW en exclusief

verblijfs- en overnachtingskosten)

DATA LEERGROEP HIT 2022 [=3 x 3 dagen]

 • Blok  1 :  in 2022 weer

 • Blok  2 :  vraag naar de

 • Blok  3 :  precieze data!

LEERGROEPBEGELEIDERS       LOCATIE: 

 • dr. Edu Feltmann                Drakenburg, Baarn

 • drs. Jorrit Stevens.

€ 9.985,-

€ 7.985,-

WEBSITE LADEN...!

Stuur mij de HIT-brochure / Ik heb vragen of opmerkingen / Ik wil mij aanmelden / Plan een intake- en kennismakingsgesprek met mij in / Neem contact met mij op / etc.

 • Je hebt waardevolle inzichten ontwikkeld, stevig ondersteund door enkele vaste overtuigingen. Zoals: dat het in jouw professie essentieel is om empathisch te zijn, goede vragen te stellen, de context van je klant te kennen, te beseffen dat adviseren & begeleiden een talige bezigheid is. En dat je nogal wat kennis en ervaring moet hebben verzameld om een volwaardig professional te kunnen zijn.

 • Om dit niveau te bereiken deed je – naast het intensieve werk met jouw klanten – zelf ook meer dan eens mee – als cursist – aan een hoogwaardige leergang of masterclass en je luisterde aandachtig naar de toonaangevende sprekers in jouw vak. En inmiddels treed je ook zelf wel eens op als spreker voor een volle zaal of geef je workshops voor gevorderden.

 • Dit alles heeft jou gevormd tot de goede vakmens die je nu bent – en je bent op het punt gekomen dat nóg meer van datzelfde jou zélf geen nieuwe leerervaringen meer brengt!

 • Je bent voor je gevoel ‘te ervaren’ geworden om zelf nog weer eens als ‘leerling’ of ‘cursist’ iets over jouw vak te kunnen leren of ontdekken dat voor jouzelf wezenlijk belangrijk of verrassend is.

 • En ook omgekeerd: het zelf actief zijn in de rol van begeleider, leraar, coach, adviseur of trainer – de rollen die jij zo vaak en met verve vervult -, is voor jou een routine geworden waarin jouw eigen leerproces langzamerhand tot stilstand lijkt te zijn gekomen.

HOE ZET JE DE VOLGENDE STAP?

Voor mensen zoals jij is er geen cursus of masterclass. Extra kennis en repertoire voegen weinig meer toe. Toch wil jij jezelf professioneel en persoonlijk graag nog weer verder ontwikkelen: iets ontdekken of zelf als gedachte of ervaring produceren dat over de grenzen reikt van jouw tot nu toe verworven inzichten, vaardigheden, etc. en wat je niet van welke goede docent dan ook kan leren!

Daarom bedachten en ontwikkelden wij de HIT. In deze Leergroep Hogere Interventiekunde zul je lotgenoten ontmoeten met wie je kritisch en ontstroevend gaat (leren) reflecteren op jouw en hun meest dierbare overtuigingen, goede gewoonten en best practices van het vak.

opleiding interventiekunde

Wat te doen als je aan het einde van je leercurve bent als jazzmusicus? Al een tijdje geen HIT meer? Wees gewoon jezelf. Tenzij je John Coltrane kunt zijn. Wees dan altíjd John Coltrane! :-) 

 

DE HIT IS 'ONTSTROEVEND': GEEN GEWONE OPLEIDING INTERVENTIEKUNDE

De Leergang Hogere Interventiekunde heeft vijf kenmerken, waarvan deze combinatie uniek is.

 1. De Leergroep stimuleert tot een genuanceerd kritisch en ‘ontstroevend’ onderzoek naar de oorsprong en houdbaarheid van ieders professionele ervaringen, inzichten en overtuigingen.

 2. Door de bijzondere didactiek leer je verrassend ‘leerzaam’ te reflecteren op de zeer gedegen interventiekundige kennis en kunde van jouzelf en van de andere deelnemers.

 3. Anders dan in de meeste opleidingen en cursussen voor interventiekundigen, wordt in de HIT de inhoud en de programmering grotendeels door de deelnemers zelf ontwikkeld.

 4. De begeleiders van de HIT zijn niet – zoals vaak van goede docenten wordt verwacht! – duidelijk zéér deskundig en verder gevorderd als interventiekundigen, dan de deelnemers.

 5. Maar wél kunnen en zullen zij zich opstellen als belangeloos verwonderde, niet oordelende waarnemers van het gesprek van de deelnemers. Zij zullen ‘stimulerende’ en ‘ontstroevende’ reacties aanbieden, vaak vanuit een ‘ander discours’ en paradigma dan dat van de deelnemers.

interventiekunde grasfabriek

 

WAT KUN JE IN DE HIT CONCREET VERWACHTEN?

Professionals zoals jij, die nu in hun leercurve toe zijn aan deze fijnzinnige HIT-impuls, hebben geen behoefte aan een voorspellend rijtje van wat zij zullen leren, ofwel aan vooraf door anderen bedachte en beloofde leeropbrengsten.

De HIT is geen ‘programma’ en heeft geen vooraf vast te stellen ‘inhoud’. Wat wij met jou en je collega’s op gang willen brengen is een proces. Je zou het ‘leerimpulsen’ kunnen noemen. Wat je ‘krijgt’ of mee-maakt is:

 • Uitdagende aandacht, misschien een provocatie

 • Ontstroevende vragen en mededelingen

 • Kritische reflecties en uitnodiging tot onderzoek

 • Ontsnappen aan het ‘snappen’

 • Verfrissing, nieuwe energie

 

Je zult jezelf of anderen eens defensief zien worden. Er zal ook twijfel ontstaan. De overtuigingen laten zich niet zo gemakkelijk van hun troon stoten… De daarbij wellicht noodzakelijke ‘interventies’ kunnen jullie, deelnemers, elkaar bieden, maar bovendien en vooral zal een ‘stroom van mentale stimulansen’ jullie worden aangeboden door de HIT-begeleiders, die zich ieder hebben gespecialiseerd in het trainen en begeleiden van leergroepen van professionele interventiekundigen.

De HIT is opgezet als een 'Leergroep' voor ervaren professionals, die in onderlinge interactie voor ieder nieuwe inzichten, vaardigheden en andere 'hogere wijsheid' ontdekken en ontwikkelen. Er is daarvoor geen vooraf vast te stellen ‘inhoud’ of ‘programma’, zoals in een Cursus of Masterclass. De individuele 'leeropbrengsten' van de HIT ontstaan uit de combinatie en wisselwerking van (a): de 'poly-paradigmatische' reflecties van de deelnemers op alle door hen ingebrachte inzichten, ervaringen en leervragen, en (b): de door de begeleiders aangeboden ‘ontstroevende’ en ‘discours verruimende’ interventies bij de interacties en reflecties in de leergroep.

 

Wat iedere deelnemer in de HIT aldus concreet kan verwachten is een brede stroom van deels bekende, maar vooral ook veel spontaan daar ter plekke geconstrueerde nieuwe en vernieuwende ‘leerimpulsen’, als stimulans en voedsel bij ieders eigen leer- en (her)ontwikkelproces.

 

Voor alle deelnemers (gratis) en belangstellenden hebben wij ons artikel beschikbaar over "Leren in Leergroepen" (30 pagina's).  In de HIT-brochure hebben we één pagina uit dat artikel overgenomen: daarin worden 12 manieren beschreven waarop je in een leergroep mentaal en verbaal (inter-)actief lerend kan zijn.

= 3ᵉ orde leren

Je bent al jaren beschikbaar voor je cliënten.

Voor een cursusdeelname ben je zelf te ervaren.

Gun jezelf weer eens:

Hele Interessante Toestanden

Je eigen (her)ontwikkeling een flinke impuls geven?

HIT - de leergroep voor zeer ervaren begeleiders

(adviseur, coach, veranderaar)

 

 

VRIJ BIJZONDERE WERKVORM: DE LEERGROEP 

In een leergroep ga jij als leergroepdeelnemer volledig over het eigen leerproces én dat van anderen. Er is geen enkele leer-dwang, maar juist vrijheid. De vrijheid om steeds weer zelf te kiezen via welke leerstijlen en via welke leersporen jij je verder zult ontwikkelen. In het gesprek over ‘ons vak’ zullen wij – de begeleiders – verwonderd reflecteren op de ingeslepen overtuigingen en onbewuste vanzelfsprekendheden die verscholen blijken in het ‘professionele discours’ dat je hier-en-nu in de leergroep met elkaar spreekt.

“Deelnemers zijn geen leerconsument,

maar leerproducent.”

Als deelnemer ben je steeds actief in verschillende rollen en leerhoudingen. Soms leer je van het bezig zijn als expert, of als inhoudelijk docent, soms meer als procesbegeleider, of wellicht als denkadviseur voor andere deelnemers in de leergroep. En even later ben je juist het spiegelbeeld van die rollen en leer je intensief als leerling of als adviesvrager. Je zult je ook ontwikkelen door te ontleren.

 

 

BEGELEIDERS EN DEELNEMERS

Wij zijn – in deze HIT – geen 'docenten' en al helemaal geen docenten die het beter weten. Onze interventies proberen wij zo subtiel mogelijk af te stemmen op de gevorderde fase van professionele ontwikkeling waarin jij en de andere deelnemers nu zitten. Wat iedere deelnemer uiteindelijk zelf daarvan leert of daaruit ontwikkelt gaat ons niet aan en wij vallen je ook niet lastig met een ‘evaluatie achteraf’. (Verwacht van ons géén beginnersdingen).

Wij verwachten dat alle deelnemers zich kritisch en creatief willen en zullen opstellen, niet als leerconsumenten maar als leerproducenten. Wij beloven dat de impulsen die wij de leergroep zullen bieden, ons dáár, in het ‘hier en nu’ van de HIT, ad hoc zullen invallen. Daarover valt niets te voorspellen. Wij verwachten en vertrouwen erop dat deze HIT je zal inspireren tot het maken van hoger, verder en zwieriger sprongen in de dans van het taalspel met jouw klanten. Hoger dan jij en zij ooit voor mogelijk (en wenselijk) hielden. En wij hopen dat het jou zal lukken om dit alles voor jezelf te vertalen tot verdiepende inzichten en tot voor jou nieuwe of nog weinig vertrouwde zienswijzen op het geheim van jouw vak.

Edu Feltmann IGOP Jorrit Stevens GrasFabriek Adviseur Adviseren Ontwikkelen Interventiekunde Organiseren

Dr. Edu Feltmann

is de uitvinder van het Denkadviseren. Hij leidde talloze adviseurs op in zijn gewaardeerde Leergang In denKadviseren (LIK) en is initiatiefnemer van dit unieke project Leergroep Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders (HIT).

interventiekunde GrasFabriek Adviseren Organiseren Jorrit Stevens Topadviseur GrasFabriek volgens het gerenommeerde internationale vakblad Harvard Business

drs. Jorrit Stevens

is (co-)oprichter van het ontstroevende GrasFabriek, de Academie voor Verwondering en DENKADVISEREN.NL  In zijn jongere jaren, als getalenteerd denkadviseur, wist hij zich bijtijds te verweren tegen al te vaste overtuigingen en hoeft zich er daardoor nu niet op te beroepen ‘zeer ervaren’ te zijn.

De Leergroepbegeleiders

BELANGRIJKE PRAKTISCHE ZAKEN

De HIT bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 dagen, met tussenliggende avonden. Elk blok is op de dagen: woensdag, donderdag en vrijdag. Er is géén huiswerk. We kunnen van start bij minimaal 6 deelnemers. De groep zal maximaal uit 10 deelnemers bestaan. 

DATA LEERGROEP HOGERE INTERVENTIEKUNDE VOOR TOPBEGELEIDERS - HIT 2021 [=3 x 3 dagen]

 • Blok  1 :  start weer in 2022

 • Blok  2 :  precieze data volgen

 • Blok  3 :  vraag alvast naar de exacte data.

INVESTERING

Het cursusgeld* van de HIT bedraagt nu                                   € 3.950,-* exclusief 21% BTW & exclusief verblijfskosten. De verblijfskosten (incl. overnachtingen) reken je zelf met het conferentieoord af, en zullen naar verwachting ongeveer € 1.900,– bedragen (incl. BTW).

Een intakegesprek met de HIT leergroepbegeleiders is standaard. We doen dat, onder meer, om jouw (leer)wensen en de HIT zo goed mogelijk te kunnen matchen

* Ooa-leden krijgen daarenboven nog eens 10% korting op dit cursustarief!

 

LOCATIE  (onder voorbehoud)

Landgoed Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn

Gelegen in Baarn, goed bereikbaar midden in Nederland op een prachtig landgoed, is Drakenburg sinds jaar en dag een plek voor scholing en persoonlijke ontmoeting. Het conferentiecentrum ligt midden in de bossen die deel uitmaken van de Utrechtse Heuvelrug, waar rust de boventoon voert. Het diverse bos met reeën, vossen, dassen en marters nodigt uit tot wandelingen tussen de bedrijven van de leergang door. 

 

 

ADRES

Conferentiecentrum Drakenburg

Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG  Baarn


E-mail: info@drakenburg.nl
Website: www.drakenburg.nl

Drakenburg heeft twee laadpalen voor

elektrische auto's (eigen laadpas is prima)

  

Ons vak,

een Mysterie

 

Wanneer wordt de kunde in je praktijkbeoefening kunst? Wat ligt daarvan in en buiten jezelf? Hoe verhoudt het ‘zeer ervaren zijn’ zich tot ‘de verwondering van het nieuwe’? Kan dat eigenlijk wel, ‘ervaren’ zijn in het begeleiden van leren en ontwikkelen?

“Het voortdurende, unieke en het eenmalige van alles, dat is wat kunstenaar Eugène Brands het Mysterie noemt.” 

Want in ons vak komt eigenlijk geen herhaling voor. Nooit en nergens hoor of lees je-, in groepen die je begeleidt of klanten die je adviseert, exact dezelfde tekst. Van niets bestaat, noch bestond, noch zal er ooit bestaan, een ‘precies hetzelfde’ terwijl er toch altijd van alles bestaat. Kan je daar dan toch ervaren in zijn?

Interventiekunde, interventies voor zeer ervaren top adviseurs consultants consultancy en teamchoaches die leren en ontwikkelen

 Eugène Brands (1913-2002) M - Mystery of the Universum

 Gouache [UITSNEDE / detail], ca. 1968

MIS DEZE KANS OM DEEL TE NEMEN AAN DE HIT 2022 NIET 

Je bent geïnteresseerd maar je wil eerst wel wat meer weten over de leergroep Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders ('HIT') 2022 .

 • Vraag dan de brochure aan en onderzoek of de HIT iets voor je is.

 • Vraag het kennismakings- en intakegesprek aan dat we vooraf voeren met alle (kandidaat-)deelnemers.

Stuur mij ajb de HIT-brochure 2022 per e-mail!
(kostenloos, vrijblijvend en fatsoenlijk*)

Dank je voor het verzenden!

Je ontvangt de HIT-brochure z.s.m. van ons. 

* Wij gaan fatsoenlijk met je gegevens om.

Onze dienstverlening bestaat o.m. uit adviseren, onderzoeken, opleiden, begeleiden & coachen.

Dus zeker niet uit het verkopen of delen van je gegevens. Dat doen wij nooit. Gegarandeerd.

CONTACT MET GRASFABRIEK:

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Wil je je direct aanmelden?

Bel of mail ons graag!

What s Stopping You? Interventiekunde.jpg
bottom of page