top of page

JURIDISCH

The first thing we do, let's kill all the lawyers"

- William Shakespeare

In: Henry VI, Part 2, Act IV, Scene 2

 

Hieronder treft u achtereenvolgens aan, onze:

  1. Algemene Voorwaarden

  2. Aanvullende Voorwaarden voor open inschrijving en/of in company cursussen e.d. 

  3. Privacy Verklaring (conform de Algemene Wet Gegevensbescherming)

  4. Cookie Verklaring ( conform AWG)

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

GrasFabriek B.V. en haar adviseurs zijn lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Onderstaand document bevat de ongewijzigde standaard Ooa-leveringsvoorwaarden (Algemene Voorwaarden) die van toepassing zijn op al onze overeenkomsten en werkzaamheden. GrasFabriek stuurt de Algemene Voorwaarden standaard, voor akkoord, mee vóór of bij het aangaan van alle overeenkomsten met clienten. Onze Algemene Voorwaarden zijn hier ook te downloaden:

DOWNLOAD:

ALGEMENE VOORWAARDEN GRASFABRIEK

(STANDAARD OOA-LEVERINGSVOORWAARDEN)

AANVULLENDE VOORWAARDEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR OPEN INSCHRIJVING EN / OF IN COMPANY CURSUSSEN e.d. 

Specifiek voor open inschrijving en / of in-company cursussen, workshops, leergangen, e.d. hanteren we Aanvullende Voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op dergelijke situaties. Voor iedere deelnemer die zich bij ons inschrijft voor een cursus of voor iedere opdrachtgever die GrasFabriek inhuurt voor een in-company gelden deze Aanvullende Voorwaarden. Waar mogelijk sturen we deze vooraf ter kennisneming en voor akkoord toe.

 

Onze Aanvullende Voorwaarden voor open inschrijving en / of in-company cursussen, workshops, leergangen, e.d. zijn hier bovendien te downloaden:

DOWNLOAD:

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR

OPEN INSCHRIJVING / IN COMPANY CURSUSSEN e.d.

PRIVACY VERKLARING

Privacy is ook wel te zien als:

'Het recht om jezelf te zijn'

CONFORM DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Uw privacy, ofwel: de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zoals in art. 10 van de Grondwet en in tal van internationale mensenrechtenverdragen verankerd is, staat ook bij ons hoog in het vaandel. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens in de zin van de AVG. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld om u te informeren over hoe wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij hebben onze privacyverklaring voor het laatst aangepast vóór de ingang van de AVG, namelijk op 20-5-2018.

 

MUCH ADO ABOUT NOTHING? NEE, UW PRIVACY IS BELANGRIJK. MISSCHIEN STELT DIT U GERUST:

  • In 99% van de gevallen beschikken we slechts over het (door u ooit aan ons verstrekte) e-mailadres. We hebben verder nauwelijks persoonsgegevens van u (en willen ook niet meer hebben).

  • Vrijwel in geen enkel geval slaan we meer info op dan op uw visitekaartje staat.

  • Als we ooit met uw toestemming uw e-mailadres hebben ontvangen, gebruiken we dat om u max. 4x per jaar een Nieuwsbrief en 1x een Kerst- en Nieuwjaarskaart te sturen.

  • GrasFabriek vermeldt altijd een duidelijke en makkelijke 'opt-out' (uitschrijfmogelijkheid).

  • Deze vrij summiere gegevens van u worden state-of-the-art beveiligd opgeslagen en niet gedeeld met derden (tenzij daar een wettelijke plicht toe zou bestaan).

  • Ook al kennen we elkaar persoonlijk goed. We slaan zo min mogelijk persoonsgegevens van u op.

Onze Privacy Verklaring staat hier:

DOWNLOAD:

PRIVACY VERKLARING

GRASFABRIEK B.V.

COOKIE VERKLARING

CONFORM DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Via onze websites kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Dit betreft de website: GrasFabriek.com – een website van GrasFabriek B.V. Hierin leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op de GrasFabriek website worden gebruikt en waarom.

DOWNLOAD:

COOKIE VERKLARING

GRASFABRIEK B.V.

 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

WAAROP DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan, alsmede het gebruik van deze website, en op alle informatie, aanbevelingen en diensten die GrasFabriek u hierop verstrekt of toont ("Informatie"). Meer weten? Download hieronder de volledige Gebruikersvoorwaarden:

DOWNLOAD:

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GRASFABRIEK B.V.

 

KLACHTAFHANDELING / OOA / JURIDISCH

DE GRASFABRIEK- EN OOA-KLACHTPROCEDURE

GrasFabriek-adviseurs streven een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening na: 1. deskundig, 2. betrouwbaar, 3. zorgvuldig en 4. professioneel onafhankelijk, conform de Ooa-gedragscode. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over het werk van een aan GrasFabriek verbonden adviseur of over onze declaratie, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Wij streven ernaar om uw klacht op een constructieve wijze en binnen een redelijke termijn af te handelen.

Leidt dit wat u betreft vervolgens nóg niet tot een bevredigende behandeling van de klacht door GrasFabriek? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa), volgens de procedure die is vastgelegd in de klachtenafhandeling van de Ooa.

Ooa logo

DOWNLOAD:

KLACHTPROCEDURE

GRASFABRIEK B.V.

bottom of page