top of page

PRAKTIJKCASES

ENKELE VOORBEELDEN

ONZE ADVISEURS WAREN EERDER BESCHIKBAAR VOOR:
(een selectie van cliënten)

VORMING UNIEKE SAMENWERKING / ALLIANTIE

GrasFabriek werd gevraagd om een (tot dan onmogelijk geachte) alliantie te vormen tussen partijen  en groeperingen die elders in de wereld letterlijk oorlog voeren met elkaar en ook in Nederland soms op gespannen voet met elkaar staan.  De gestelde doorlooptijd betrof slechts enkele maanden.  GrasFabriek verzorgde de complete procesbegeleiding en de inhoudelijke projectleiding. Binnen de gestelde korte doorlooptijd werd door klantgroep een Stichting opgericht, zoals de bedoeling was. Daarin participeerden 18 koepelorganisaties (waaronder honderden organisaties). De samenwerking kent tevens 23 (!) etniciteiten. Deze door klanten gevormde alliantie / samenwerking is  uniek in Europa en waarschijnlijk in de wereld. Onze adviseurs hebben dit unieke traject tot tevredenheid van clienten met plezier (be)geleid.

ONTWIKKELTRAJECT SENIOR ADVISEURS / MANAGERS

'OP LEEFTIJD'

Het topmanagement van een groot, bekend bouwadviesbureau in financieel ‘zwaar weer’ stelde de vraag: hoe verder met een grote groep zware senior adviseurs / senior projectleiders  op leeftijd (>20 jaar in dienst) die hun gestelde omzettargets niet / nauwelijks haalden?  GrasFabriek ontwikkelde een uniek traject met o.a. een bijzondere Leergroep-aanpak. Daaruit vloeiden diverse (volgens client: onverwachte) oplossingen, nieuwe aanpakken, innovaties, inzichten, etc. voort die zowel de senior adviseurs als  het topmanagement nieuwe mogelijkheden en succes boden en dus - tot verrassing van velen - tot grote tevredenheid stemde waar eerst doemscenario’s overheersten.

MANAGEMENT DEVELOPMENT / LEADERSHIP DEVELOPMENT-TRAJECT GROTE GEMEENTE

GrasFabriek werd gevraagd om een Leadership & Management Developmenttraject te ontwikkelen voor alle leidinggevenden (>100) op alle hiërarchische niveaus van een  grote gemeente (provinciehoofdstad). GrasFabriek koos voor een innovatieve aanpak waarin de congruentie tussen de vorm en inhoud van het leer- en ontwikkeltraject als centraal ontwerpprincipe gold. Dit resulteerde in een traject waarin reguliere gemeentelijke problemen en doelstellingen al in het MD-/LD-traject werden getackeld én dat meteen onderdeel was van de gewenste ontwikkeling van (nieuw) leiderschap & management.  Wij zijn deze ontwikkelaanpak ‘Enterprise Learning’ gaan noemen, een mes dat aan twee kanten snijdt: ondernemend leren & ontwikkelen. Onze onorthodoxe aanpak is ook in andere verander- en ontwikkeltrajecten erg effectief gebleken.

WORKSHOPS / KORTE BIJDRAGEN / SPREEKBEURTEN

Adviseurs van GrasFabriek worden geregeld gevraagd voor kortdurende leertrajecten, opleidingen, trainingen, teamcoaching, workshops en spreekbeurten. Ter illustratie:

 • Onze bekende workshop ‘De Vliegtuigfabriek – een experiment in samenwerken en nieuw organiseren’ (duur: 1 ¼  uur) meer dan 40 keer uitgevoerd voor alle denkbare organisaties, sectoren en hiërarchische niveaus, 

 • ‘Het Grote Verlangen’ (lezing overheid),

 • Volgerschap – de kunst van het ontvangen van leiding (cursusdag voor congresorganisatie – open inschrijving)

 • (gast)docent bij universiteit inzake nieuwe vormen van organiseren en samenwerken,

 • Workshop ‘Betekenisgeving in organisaties’ (1 uur / dagdeel) voor rijksdienst,

 • Workshop: ‘Organisatie? Wij zijn het zélf die organiseren!’ op groot congres (1,5 uur),

 • ‘Een manager kan niet ook een goed mens zijn’ voor een adviesbureau (1,5 uur),

 • Advieskunst en -kunde (3-daagse voor adviseurs),

 • Workshop ‘Organisatie en organiseren anno nu’

 • Workshop (1,5 uur) voor management zorginstelling,

 • Verandering met betekenis (van 45 minuten-workshop tot 2-daagse cursus)

        Geïnteresseerd? Kennismaken? Naar: Contactpagina.

Advies Training Topcoaching GrasFabriek
Voorbeelden Praktijkcases advies GrasFabriek
bottom of page