top of page

WAAR WIJ WERKEN

Onze mensen hebben eerder tot tevredenheid (van) het (top)management en professionals geadviseerd, begeleid, onderzocht, getraind en gecoacht bij:

PUBLIEKE SECTOR

• Ministeries, Provincies, Gemeenten & 

   Waterschappen

• Regionale samenwerkingsorganen (GR)

• Openbare lichamen voor bedrijf en beroep & 

   brancheorganisaties

• Agentschappen

• Toezichthouders

• Adviescolleges en -raden (o.m. voor de regering)

• ZBO’s, waaronder uitvoeringsorganisaties

• Diversen (ook semi-publiek):

    - musea, poppodia en  andere culturele

      instellingen,

    - (hoger) onderwijs- en onderzoeksorganisaties,

    - openbare bibliotheken

    - zorginstellingen (cure & care)

    - publieke omroepen (incl. art. 2.42-omroepen)

ZAKELIJKE SECTOR

• Banken & verzekeringen

• (High-Tech) Maakindustrie

• Transportondernemingen

• In-product software, software-ontwikkeling

• Media (waaronder commerciële radio)

• ICT-interim / -detachering

• Printers & Copiers

• Postsorteermachines

• Staalfabrikant, Bouw(advies)ondernemingen

• Industriële vormgeving /design

• Machinebouw

• Windturbines

• Dienstverlening overig

• Elektronica

• Advies-, opleidings- en trainingsbureaus

E e n   s e l e c t i e   v a n   c l i ë n t e n ,   t e r   i l l u s t r a t i e :

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Contactpagina

GrasFabriek-Organisatie-Advies-Managemen
bottom of page