top of page

OVER GRASFABRIEK  |  E X T R A   I N F O

Een aantal van onze beginselen, onze adviesethiek, houdingsaspecten alsmede de professionaliteit van de adviseur

(niet limitatieve opsomming)

GRASFABRIEK-ADVISEURS ADVISEREN, BEGELEIDEN, TRAINEN & COACHEN:

 

UIT EIGEN ENTHOUSIASME & AANDACHT,

GEEN ORGANISATIE OF BUREAU

 

 • Wij willen zelf geen ‘organisatie’ of nieuw ‘adviesbureau’ vormen.

 • Wij kennen ook geen onderlinge regels, bureauhiërarchie en/of 'bureau-management'.

 • Wij vinden het waardiger uit eigen enthousiasme en vanuit eigen aandacht (samen) te werken dan daartoe 'gemotiveerd' te worden door (bureau-)managers of ‘bazen’,

 • Wij gaan onderling geen 'dienstverband' aan en willen zelf niet werkgever of werknemer zijn want die rollen passen niet bij ons werk als adviseur.

 • Als adviseur zijn wij beschikbaar om oprechte aandacht te ‘doen’ voor cliënt.

 

PROFESSIONEEL BELANGELOOS

 • Ieder van ons wil professioneel 'belangeloos' zijn, en zich (dus) niet tijdens het werk met cliënten gebonden voelen aan eventuele 'bureau-belangen' (groeidoelstellingen, targets, etc.) of welke andere belangen dan ook.

 • Wij laten ons geen onderdeel maken van het probleem van client en ook niet van diens oplossing.

MET EEN WIJSGERIGE INTERESSE / VERWONDERING

 • Wij blijven ons verwonderen over en onderzoeken wat als 'vaststaand' beschouwd wordt bij organisaties, organiseren en management in het algemeen en in de specifieke vragen, vraagstukken, belemmeringen en opgaven van onze cliënten.

 • De vragen van een adviesvrager (cliënt) vinden wij dan ook te bijzonder en specifiek om ze te beantwoorden met een algemeen standaard antwoord, aanpak, model of methode. U kunt er dus van op aan dat u specifiek advies op maat krijgt.

 • Wij gaan ervan uit dat adviseren een (niet uitsluitend maar toch vooral) talige bezigheid is tussen cliënte en adviseur. Onze interesse, kunde en kunst in taalfilosofie, psycholinguïstiek en taalkunde draagt bij aan het laten ontstaan van het best mogelijke advies.

 

 

VANUIT WAARDIGHEID

 • Wij hebben als adviseur ook aandacht voor menselijke ‘waardigheid’ en niet slechts voor (bedrijfs-, bestuurs-, organisatiekundige, ... en economische) ‘nuttigheid’.

bottom of page