top of page

Ontwikkeltraject Nationale Politie op TV bij VPRO Tegenlicht

In VPRO Tegenlicht wordt het organisatiecultuur-ontwikkeltraject van de Nationale Politie belicht waaraan GrasFabriek bijdraagt: VPRO ‪Tegenlicht‬, aflevering: 'Het einde van de manager’. Een aantal vakmensen van de Nationale Politie, deelnemers aan dit traject kwamen zelf aan het woord.

Online de hele aflevering terugkijken inclusief bronnen en achtergronden? Ga naar de website: VPRO Tegenlicht - Het einde van de manager

___

"

De rol van de manager ligt onder vuur. Drie organisaties laten zien hoe zij werknemers de macht geven en zelfsturing de ruimte bieden.

[...]

VPRO Tegenlicht gaat op zoek naar het bedrijf van de toekomst, waar de manager zoals we die kennen is verdwenen en waar mensen zelf bepalen hoe ze werken zonder van bovenaf gecontroleerd te worden.

[...]

En terwijl de Nationale Politie op dit moment midden in een van de ingrijpendste reorganisaties ooit zit, wordt op de werkvloer geëxperimenteerd met 'regelarme' teams. Het idee: minder protocollen en meer veiligheid.

Bron citaten: VPRO Tegenlicht

___

Medewerkers over dit cultuurontwikkeltraject

"

  • "IK BEN ME GAAN REALISEREN DAT IK ZELF ÓÓK WAT TE VERTELLEN HEB. IK HEB MIJN ZELFVERTROUWEN HERVONDEN."

  • "ALS IK NU EEN GOED PLAN HEB, DURF IK DAT VOOR TE LEGGEN AAN DE LEIDING. OF IK GA HET GEWOON DOEN! HET GAAT ER TOCH OM DAT WE GOED WERK LEVEREN?"

  • "DOOR MEE TE PRATEN OVER THEMA’S DIE ME ALS AGENT BEZIGHOUDEN, HEB IK HET HEILIGE VUUR IN MIJN WERK WEER TERUG."

Bron citaten: Medewerkers Nationale Politie die deelnemen aan dit cultuurontwikkeltraject

De Nationale Politie (± 65.000 medewerkers) is in een fase van de reorganisatie beland, die alle aandacht en energie naar zich toetrekt. Waarin individuele professionals zich knap machteloos kunnen voelen, omdat belangrijke beslissingen worden genomen over hunzelf of over hun werk, zonder dat zij daarin zélf meebeslissen. Maar er is ook een ander, fris geluid. Honderden vakmensen binnen de Nationale Politie doen daar aan mee, vaak vanuit het verlangen om als

professional zélf weer over hun vak te kunnen gaan. Tal van 'regelarme' (=zelfsturende) teams binnen de Nationale Politie krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen: een persoonlijk leer- en ontwikkeltraject waarbij tegelijkertijd de organisatiecultuur van de hele Nationale Politie zich gaandeweg ontwikkelt. De know-how van GrasFabriek op het gebied van Persoonsontwikkeling, Teamontwikkeling en Organisatieontwikkeling is beschikbaar voor managers en medewerkers in dit traject. In de aflevering van Tegenlicht laten dienders van de Nationale Politie zélf zien hoe zij individueel en samen bezig zijn met hun ontwikkeling als vakman.

GrasFabriek adviseert desgevraagd over (proces en inhoud van) dit leer- en (cultuur)ontwikkeltraject waarbij de medezeggenschap een nadrukkelijke rol speelt. Het is op zich natuurlijk vrij uniek dat de Medezeggenschap op deze manier aandacht voor de medewerkers zelf heeft en voor medewerkersparticipatie als een soort van tegenwicht tegen het organisatiestructuurgeweld dat de grootste reorganisatie ooit bij een organisatie in de publieke sector helaas ook met zich meebrengt.

Een samenvatting van de aflevering, zoals we die op Youtube aantroffen:

Ook geïnteresseerd in zelforganisatie, 'zelfsturende' teams, ontmanagen, ..? GrasFabriek.

Agenten van het regelarme Politieteam Horst, Peel en Maas (r) en

2 agenten van van het bezoekende politieteam Bergambacht (l) over

zelfsturing en het verlangen om zélf weer over je vak te kunnen gaan

GrasFabriek | Veranderen met betekenis

Kommentare


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page