top of page

Commissariaat voor de Media ontvangt 13 aanvragen genootschappen


Foto: Het kantoor van het Commissariaat voor de Media in Hilversum

Het Commissariaat voor de Media heeft voor de sluitingsdatum van 1 oktober dertien aanvragen ontvangen van kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag om aangewezen te worden voor het verzorgen van media-aanbod op kerkelijk of geestelijk terrein voor de periode van september 2010 tot december 2015.

Voor de aanwijzing op grond van artikel 2.42, eerste lid, van de Mediawet onderscheidt het Commissariaat zeven hoofdstromingen: het Boeddhisme, het Hindoeisme, het Humanisme, de Islam, het Jodendom, het Katholicisme en het Protestantisme.

Per hoofdstroming kan slechts één representatieve organisatie of instelling worden aangewezen.

Bij zes van de dertien aanvragen gaat het om de huidige zendgemachtigden die hun activiteiten willen voortzetten.

Voor de zevende stroming, die van de Islam, zijn vijf aanvragen binnengekomen. Verder doen twee nieuwe stromingen een poging om toegelaten te worden.

Het Commissariaat besluit voor 1 januari 2010 over de aanwijzingen. Daarbij baseert het Commissariaat zich op de Beleidsregels aanwijzing kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.

Een aanvraag is ingediend door de volgende instellingen.

Moslimomroepen:

Stichting Academica Islamica/OUMA

Nederlandse Islamitische Media

Stichting Moslim Omroep Nederland

Stichting Samenwerkende Islamitische Koepel

Stichting Moslimomroep [ => aanvraag wordt ondersteund (project- en procesbegeleiding) door drs. Jorrit Stevens en Ir. Henk van Esch MBA van GrasFabriek, redactie ]

Nieuwe aanvragers:

Stichting Afro-Caribische levensbeschouwing en spiritualiteit

De Enige en Universele Rokerskerk van God

Huidige 2.42-omroepen:

RKK

Stichting Joodse Omroep

Boeddhistische Omroep Stichting

Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd

Stichting Humanistische Omroep

Stichting Organisatie voor Hindoe Media

Bron: CvdM

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page